Bioblitz – et øjebliksbillede af naturen

Lørdag den 21. maj kl. 10.00 – 11.30
Guidet tur om Hellebæk Kohave og Teglstrup Hegns rige natur. Efter en kort velkomst til Bioblitz arrangementet ved skovrider Jens Bjerregaard Christensen vil biolog Erling Krabbe fra Naturstyrelsen tage os med ud på en tur og vise og fortælle os om den biologiske mangfoldighed/biodiversitet, som er knyttet til området. Han vil gøre os alle lidt klogere på, hvad biodiversitet er, og hvorfor det er vigtigt at værne om den.

Turen går fra Hellebæk Avlsgård over Kohavens græssede arealer ned til Teglstrup Hegns urørte skov, som også bliver græsset. Under og efter turen vil natureksperter registrere de arter vi ser, både planter, dyr og svampe. Turen er starten på et helt døgns bioblitz, hvor alle de arter, der ses i Teglstrup Hegn, Hellebæk Kohave og Helsingørs Grønne Vestkile registreres. Mødested: Hellebæk Avlsgård, Hellebækvej, Hellebækvej 87, 3000 Helsingør.

Lørdag den 21. maj kl. 14.00 – 15.15
Guidet tur i Helsingørs Grønne Vestkile. Helsingørs Borgmester Benedikte Kiær byder velkommen til fredningen Helsingørs Grønne Vestkile. Derefter er der tur i Vestkilen guidet af Jørn Skeldahl, lokal naturkender og naturfotograf, og biolog Anne-Marie Møldrup fra Helsingør Kommune. Sammen vil de give et billede af Vestkilens natur og pleje , vise Pindemosen og nogle af de mange nye vandhuller og selvfølgelig se på de arter, som vi møder på vejen

Mødested: Laden lige nord for Pindemosegård, Klostermosevej 131, 3000 Helsingør
Parkering f.eks. på Løvdalsvej syd for Vestkilen.
Bus 353 og 802 til busstop ”Emil Noldesvej (Klostermosevej)”

Lørdag den 21. maj kl. 14.00 – 15.15
Hvad gemmer vandhullet?
For børnene er der mulighed for, med guide, at fiske smådyr i et af Vestkilens vandhuller. Der vil være fiskenet, forstørrelsesglas og bestemmelsesduge, så der kan sættes navn på de spændende arter, der fiskes op.

Mødested: Samme sted som den guidede tur, der udgår fra Laden.

Lørdag den 21. maj kl. 21.00 – 23.00
Flagermustur – tavse skrig i natten
Når mørket falder på kommer flagermusene frem. De skriger højt og gennemtrængende, men vi kan ikke høre det. Medmindre vi bruger en flagermusdetektor. Sådan en har
biolog Jeppe Dahl-Nielsen, som på den måde kan bestemme, hvilke arter der er ude at flyve. Hver flagermusart udsender ultralyde på en bestemt frekvens, som detektoren kan lave om til hørbar lyd for os. Har du lyst til at se og lytte til flagermus, så tag med på aftentur i Hellebæk Kohave og hør mere om disse forunderlige dyr.

Mødested: Hellebæk Avlsgård, Hellebækvej 87, 3000 Helsingør.

Lørdag den 21. maj kl. 23.00 – 02.00
En sværmerisk nat
Lyslokning af natsværmere
Der er også liv om natten. Faktisk meget mere end vi tror. Det ved Knud Bech, natsværmer ekspert og naturfredningsmand og Kasper Nyberg, lokal naturkender som sætter lys ud ved skovbrynet mellem Hellebæk Kohave og Teglstrup Hegn. Lyset tiltrækker nattens sværmere, som flokkes på det hvide klæde under lampen. På den måde får vi åbnet en dør indtil nattens vrimmel. Andre sætter sig og suger på de opsatte snore, som er gennemvædet med sød rødvin. Grib chancen til at opleve dette, det er ikke hver nat, der er sådan en mulighed.
Mødested: Hellebæk Avlsgård, Hellebækvej 87, 3000 Helsingør.

Søndag den 22. maj kl. 05.00 – 07.00 – Biodiversitetens Dag
Morgenfuglesang

Sidst i maj er et perfekt tidspunkt at lytte til fugle. De er tidligt på færde og allerede i gang før kl. 5. Mange arter har udholdt vinteren herhjemme, andre med smukke sangstemmer har taget den lange tur fra Sydeuropa, endda helt fra Sydafrika for at synge og få unger her i Danmark. Da fuglene kan være svære at se, kan vi lytte os til, hvilke arter, der i området, hvis vi altså kender deres stemmer. Det gør Thor Hjarsen, lokal biolog, som guider morgenturen i Hellebæk Kohave og Hellebæk Skov.
Mødested: Hellebæk Avlsgård, Hellebækvej 87, 3000 Helsingør.

Du kan vælge bare at deltage i en tur, men du kan også tage med på andre ture i løbet af bioblitzdøgnet, der går fra d. 21.5 kl.10 til d. 22.5 kl.10. Du er også velkommen til at tage hele pakken.
Se programmet på: http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/nordsjaelland/bioblitz/

Kontakt os

INGEN KOMMENTARER