Jesper Haase genvalgt som formand for De Konservative i Helsingør.

Den Konservative vælgerforening i Helsingør afholdt søndag den 29. januar 2017 en velbesøgt ordinær generalforsamling.

Formand Jesper Haase udtrykte i sin beretning en stor glæde og optimisme for Det Konservative Folkeparti.

Vi er kommet i regering og er kommet rigtigt godt fra start med partiformand Søren Pape som Justitsminister, bl.a. med lovforslag om stramning af kursen mod forbrydere, specielt de banderelaterede forbrydere. Det er godt, at der nu for alvor tages vare på dette så vigtigt område for alle danskere.

Vi er et parti i fremgang, ikke bare i meningsmålingerne. Men også i medlems antal både på landsplan og såvel som i Helsingør, hvor vi i specielt i det sidste halve år har oplevet en stor tilgang af nye medlemmer.

I Helsingør Kommune er vi stolte af at være det “regeringsbærende parti” og er ikke ubeskeden nok til at mene, at vor borgmester Bennedikte Kiær har klaret borgmesterjobber på fortrinlig vis. Når vi er ude blandt borgerene i kommunen, mærkes der en helt utrolig opbakning til borgmesteren og fra vælgerforeningens side skal lyde en stor tak for det kæmpe engagement borgmesteren lægger i sit arbejde som hele kommunens borgmester.

Vi har på opstillingsmødet i november opstillet en liste af engagerede mennesker, der alle har kvaliteter, så de egner sig til at sidde i byrådet. Så vi ser med sindsro frem til vælgernes afgørelse til november om, hvem der skal sidde i byrådet.

Formanden Jesper Hasse blev genvalgt, ligeledes næstformanden Flemming og Arne Kaae, Kenneth Christensen og Jesper Roulund blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer samt Ingelise Sønderlund og Flemming Lund Christensen genvalgt som suppleanter.

Kontakt os

INGEN KOMMENTARER