Politiets indsats mod spirituskørsel i påsken 2017

I perioden fra onsdag den 12. til den 17. april gennemførte politiet de traditionelle spirituskontroller i påsketrafikken.

Udover spirituspåvirkning var der også kontrol af, om førerne var påvirkede af narkotika eller medicin.

I dette års kontrolperiode blev 52 bilister landet over sigtet for spirituskørsel og 11 for narkokørsel. Hertil kommer 23 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken samt 6 ulykker, hvor føreren mistænkes for narkokørsel.

Ved de tilsvarende kontroller i påsken 2016 blev 111 bilister sigtet for spirituskørsel og 89 for narkokørsel. I samme periode skete der 33 spiritusulykker og 5 ulykker, hvor føreren var mistænkt for narkokørsel.

Heldigvis kan der over de seneste år konstateres et stort fald i antallet af spiritusbilister fra godt 11.700 sigtede i 2007 til lidt over 5900 i 2016. Mere positivt er det, at antallet af spiritusulykker I samme periode er mere end halveret fra knap 2.800 til lidt over 1.300.

Politiet fortsætter løbende indsatserne mod spiritus- og narkokørsel i 2017 med opbakning fra blandt andet Rådet for Sikker Trafik.
Læs mere på rådets hjemmeside.

Kontakt os

INGEN KOMMENTARER